Ko je Vladimir Miladinović? Peta kolona u Srbiji

Kada govorimo o zanimanjima članova “Pete kolone” u Srbiji najveći broj njih su umetnici. U “Petoj koloni” imamo reditelje, glumce, fotografe, scenografe, crtače stripova itd. U ovom tekstu vam predstavljamo još jednog člana “Pete kolone” Vladimira Miladinovića. Ko je Vladimir Miladinović?

Vladimir Miladinović rođen je u Beogradu 1981. godine. Po struci bi rekli da je slikar, što je još jedan dokaz da su  “petokolonaši” najčešće umetnici. Kada govorimo o umetničkom pravcu Vladimira Miladinovića njegovi umetnički radovi su najčešće u formi stripa. Sada ćemo nabrojati izložbe koje je radio Vladimir Miladinović u formi stripa. Ono što je karakteristično za svaku od njegovih izložbi je to što one prikazuju Srbe kao ratne zločince. Tako je u Beogradu i Sarajevu imao izložbu koja je prikazivala patnje bošnjaka pri opsadi Sarajeva, ratne zločine Srba u Sarajevu. Ovu izložbu kao i druge izložbe Vladimira Miladinovića uvek finansiraju države koje žele da optuže Srbiju za ratne zločine.

Za izložbe koje je radio u Hrvatskoj, Vladimir Miladinović je bio plaćen od strane Ministarstva kulture države Hrvatske, grada Splita, hrvatskog audiovizionog centra i grada Vukovara. Jedan od razloga zbog čega Vladimir Miladinović ima takvu finansijsku pomoć iz Hrvatske je i njegova veza sa Vukovarom. Vladimir Miladinović zajednio sa još nekim licima o kojima smo pisali na portalu učestvuje u širenju propagande da se u Vukovaru desio ratni zločin. Tako je Vladimir Miladinović učestvovao u organizaciji tribine “Vidi Vukovar, vidi svoju budućnost” 2017. godine, zatim učestvovao je u organizaciji izložbi fotografija o Vukovaru pod nazivom “Vukovar- ubijanje jednog grada”. U ovim akcijama sarađivao je sa fotografom Srđanom Veljovićem i scenografom Nikolom Džafom.

Vladimir Miladinović takođe ima i veze sa pojedinim stranim službama. Kao njihov ubačen element u Srbiji dobio je dnevnike generala Ratka Mladića koji su navodno pronađeni 2010. godine u jednom stanu u Beogradu i koji su služili kao dokazni materijal pred Haškim tribunalom. Kopije ovih dnevnika Vladimir Miladinović je dobio iz Sarajeva i na osnovu njih je napravio još jednu izložbu u kojoj su Srbi prikazani kao ratni zločinci. Vladimir Miladinović nikad nije uradio nijednu izložbu koja bi se bavila zločinima nad Srbima u proteklim ratovima. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *